Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Lập kế hoạch email marketing thế nào ?

Khi nói đến email marketing, bạn cần phải xác định mục tiêu hướng đến, lý do tại sao, và những gì bạn muốn email đến khách hàng tiềm năng khi thực hiện chiến dịch

Bước Một: Xác định danh sách email đăng ký (subscriber)
- lập mỗi list khoảng 30.000-40.000 email, nhóm lại theo yêu cầu công việc như danh sách nam, nữ, danh sách khách vip...
- luôn luôn sàn lọc để tăng tỉ lệ email sống, loại bỏ email chết, có thể loại bỏ cả Unsubscribes

Bước hai: Xác định nội dung:
- Tiêu đề email hấp dẫn, rõ ràng.
- Nội dung email mang lại lợi ích cho người nhận. Luôn nhớ là nội dung là quan trọng nhất.

Bước ba: Xác định tần số chạy chiến dịch
- Trung bình mỗi người nhận email 1 lần mỗi tuần. Có thể tăng hoặc giảm, hoặc điều chỉnh theo ngày Lễ, ngày kỷ niệm, khuyến mại lớn.

Bước Bốn: Lên lịch
- Tuần này chạy chiến dịch cho tuần này, đồng thời chuẩn bị chiến dịch cho tuần sau chẳng hạn.

Một số dữ liệu phổ biến như:
– Tỉ lệ email sống, email chết
– Tỉ lệ mở mail.
- Tỉ lệ click vào liên kết trên email.
– Lượng Unsubscribes, số người đăng ký không muốn nhận email nữa.

Trọng tâm:
- Tập trung nội dung email chất lượng và hướng về người nhận email, hòa hợp với việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
- Tập trung công việc sàn lọc và lập danh sách email chất lượng, tuyệt đối loại bỏ email chết.

Ghi rõ nguồn: VNmailer